Büntető Ügyvéd Nyíregyháza

Büntetőügyekben a Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda többek közt Nyíregyházán is ellát képviseletet, ezen ügyekben alapvetően Debrecenben fogadja Ügyfeleit, figyelemmel az ügyforgalomra azonban kizárólag előre egyeztetett időpontban, de amennyiben az ügy megkívánja Nyíregyházán is fogadja Ügyfeleit. Az Ügyvédi Iroda alapvetően büntetőjogi képviseletet lát el, de ezen eljárásokhoz kapcsolódóan a büntetés-végrehajtás, idegenrendészet, illetve a polgári jog és családjog területén is vállal megbízásokat az ország egész területén.

Büntető ügyvédként állítom, a mai világ meghaladta a hagyományos büntető ügyvédi szerepet, miszerint a büntető ügyvéd egyedül veszi fel a harcot a rendőrség és ügyészség teljes apparátusával szemben. Az Ügyfél érdekében a legjobb büntetőjogi eredmény eléréséhez nélkülözhetetlenek a védelem szempontjából a szakértők, magánnyomozók és minden olyan személy igénybevétele, akik hozzájárulhatnak az eredményesség eléréséhez. A legjobb büntető ügyvéd sem Nyíregyházán, sem máshol nem tud kimagasló eredményeket elérni, a megfelelő háttérmunka és segítők nélkül. Nyíregyházán folyamatban lévő eljárásokban büntetőügyvédként eljárva a lehető legteljesebb védelmet biztosítom Ügyfeleimnek.

Büntetőjogra specializálódott ügyvédként a legjobb helyzet az, amikor még az esetleges hatósági eljárást megelőzően már megkeres az Ügyfél, akár csak tanácsadás formájában is. Tény, hogy minél később kapcsolódik be a büntető ügyvéd Nyíregyházán a büntetőeljárásba, annál nehezebb a legjobb büntetőjogi végkimenetel realizálása, nem ideértve a rendkívüli jogorvoslatokat, azaz a perújítást, illetve a felülvizsgálatot. Különösen igaz a fenti megállapítás a kábítószer kereskedelem és birtoklás, illetve a gazdálkodás rendjét sértő, a költségvetést károsító, és vagyon elleni bűncselekmények esetében, mint például a sikkasztás, csalás, gazdasági csalás, költségvetési csalás, vagy akár a csődbűncselekmény.

A büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó eljárásokban az Iroda ugyancsak kiemelkedő tapasztalattal bír. Ez egy igen szűk, viszonylag kevés nyíregyházi büntető ügyvéd által kimerítően ismert és gyakorlott jogterület, azonban amikor egy több éves büntetés esetében arról beszélünk, hogy akár több hónappal, vagy éves időszakkal korábban szabadul az elítélt, példának okául a reintegrációs őrizet elrendelésével, akár az időközbeni fokozatváltás eredményeként, vagy a kedvezménytárgyaláson történő eredményes képviselet miatt, az semmiképpen nem elhanyagolható. A Dr. Mohácsi Ferenc Zsolt Ügyvédi Iroda az ország valamennyi BV. Intézetében, így Nyíregyházán is vállal büntetőügyvédként képviseletet a büntetés-végrehajtáshoz kapcsolódó eljárásokban.

Az Ügyvédi Iroda számos esetben lát el képviseletet rendkívüli jogorvoslatok során, legyen az felülvizsgálati eljárás, vagy perújítás. Országos statisztikák alapján ezen eljárások eredményessége igen alacsony, azonban mögöttesen ezt a megfontolatlanul és nem kellő alapossággal benyújtott felülvizsgálati, illetve perújítási kérelmek nagy száma okozza. Ezen rendkívüli eljárások csak akkor vezethetnek eredményre, ha a büntető ügyvéd Nyíregyházán akár, a teljes eljárás-nyomozati és bírósági- iratanyagát beszerzi, majd kellő alapossággal az iratjegyzék első betűjétől az bírósági eljárás utolsó betűjéig, az adott nézőpont szerint áttanulmányozza. Ezt követően kerül abba a helyzetbe, hogy nagy valószínűséggel véleményt tudjon formálni a továbblépés, illetve az eljárás eredményessége tekintetében. Félreértés ne essék, egy „átlagos” iratanyag precíz és mindenre kiterjedő véleményezése 40-50 óra koncentrált munkát igényel, de kizárólag ez vezethet oda, hogy a nyíregyházi büntető ügyvéd kimerítő és pontos véleményt tudjon adni az eljárás várható végkimeneteléről.

 

Hasznos linkek »